Omet navegació

ACTIVITAT 2: Anem d'excursió

Anem d'excursió

Aquest cap de setmana la Rosa, el Khalil, l’Arnau i la Sílvia aniran al Pirineu i dormiran en una àrea d’acampada. La Sílvia té un mapa de la zona i proposa anar fins a un mirador que val molt la pena.

Pregunta 7

Qüestió

7 Ei, no us passeu, que jo no vull caminar gaire! És molt lluny l’àrea d’acampada del poble? Per anar al mirador hi ha gaires pujades i baixades? va preguntar una mica preocupat l’Arnau. Què li hauria de respondre la Sílvia, a l’Arnau?
(Hi ha dues respostes correctes.)

Respostes

a. L’àrea d’acampada està a més d’un quilòmetre del poble.

b. L’àrea d’acampada està a menys d’un quilòmetre del poble.

c. Per anar al mirador des de l’àrea d’acampada, cal baixar uns 100 m de desnivell i pujar uns 225 m.

d. Per anar al mirador des de l’àrea d’acampada, cal baixar uns 225 m de desnivell i pujar uns 100 m.

Realimentació

Pregunta 8

Qüestió

Mirant el mapa, calculen que de l’àrea d’acampada al mirador hi ha uns 4,5 km. Si es considera que la seva velocitat serà d’entre 3 km/h i 4 km/h, quant de temps poden preveure per a l’excursió d’anada al mirador?
(Només hi ha una resposta correcta.)

Respostes

a. Menys d’1 hora.

b. Aproximadament 80 minuts.

c. Una mica més de 95 minuts.

d. Més de 2 hores.

Realimentació

Pregunta 9

Qüestió

El dia de l’excursió, un bon xàfec enxampa els quatre amics en plena caminada. La Rosa li diu al Khalil: No entenc com pot ploure d’aquesta manera! D’on ve tota aquesta aigua? Tu m’ho pots explicar? El Khalil comença dient: Perquè es formi la pluja, l’aigua (dels mars, dels rius, dels llacs i dels éssers vius) primerament... Com hauria de continuar la seva explicació el Khalil perquè sigui correcta?
(Només hi ha una resposta correcta.)

Respostes

a. s’evapora i aquest vapor d’aigua es condensa i forma els núvols que originen les gotes de la pluja.

b. s’evapora i aquest vapor d’aigua forma els núvols que originaran les gotes de la pluja.

c. es condensa i després cal un procés de fusió que originarà els núvols i les gotes de la pluja.

d. es condensa i després s’evapora formant els núvols que originaran les gotes de la pluja

Realimentació

Pregunta 10

La tempesta va de debò i cauen uns quants llamps. Alguns segons després de cada llamp, el tro espanta els excursionistes. Per què primer veiem el llamp i després sentim el tro, i no a l’inrevés? pregunta la Sílvia. Dóna una resposta a la Sílvia utilitzant els conceptes so, llum, temps i velocitat. Subratlla aquests conceptes a la teva explicació

Pregunta 11

Qüestió

1 Es protegeixen del xàfec en un refugi que hi ha a prop. Hi troben cartells amb informació sobre la zona. Un d’ells diu: Quins dels processos següents poden ser l’origen d’un terratrèmol? (Hi ha dues respostes correctes.)

Respostes

a. Les onades gegantines que a vegades es formen en els mars i oceans (tsunamis).

b. L’erosió dels relleus que hi ha en el marge d’una placa tectònica.

c. La compressió d’una placa tectònica contra una altra placa.

d. El fregament lateral entre dues plaques tectòniques.

Realimentació

Pregunta 12

Qüestió

Després de la pluja torna a sortir el sol i es veu l’arc de Sant Martí. L’Arnau diu que ha sentit que l’arc de Sant Martí és una il·lusió òptica que es produeix quan la llum que ve del sol és desviada a l’atmosfera per gotes d’aigua. Quin d’aquests 4 esquemes representa millor el camí que segueix la llum per tal que la persona representada vegi l’arc de Sant Martí on hi ha escrit “ARC”? (Només hi ha una resposta correcta.)

Respostes

a. Esquema 1

b. Esquema 2

c. Esquema 3

d. Esquema 4

Realimentació

Pregunta 13

Qüestió

Al final del dia estan molt cansats. S’asseuen i agafen aire. “Quin aire més sa!”. Parlen de l’aire del Pirineu, i la Rosa fa notar que aquí la pressió és més baixa que a la costa i afegeix que al Pirineu... (Hi ha dues respostes correctes.)

Respostes

a. hi ha menys pressió, perquè hi ha més aire a sobre.

b. hi ha menys pressió, perquè hi ha menys aire a sobre.

c. com que hi ha menys pressió, l’aire té més densitat.

d. com que hi ha menys pressió, l’aire té menys densitat.

Realimentació