Omet navegació

ACTIVITAT 3: Els problemes respiratoris del mómosi

 Els problemes respiratoris del mómosi

El conill del Daniel, el Mómosi, té una infecció pulmonar. Per poder tractar-lo adequadament la Marta, la seva veterinària, fa un cultiu bacterià del moc del Mómosi i identifica el bacteri Enterobacter aerogenes. Per esbrinar quin antibiòtic caldrà utilitzar per eliminar la infecció, la veterinària fa dos cultius del bacteri, cadascun en una placa de petri amb el medi nutritiu adequat. En una de les plaques de petri, a més, col·loca vuit discs de paper impregnats cadascun amb un tipus d’antibiòtic (tècnica de l’antibiograma). Després d’incubar-les 24h a la temperatura corporal del conill (que és similar a la humana), obté els resultats de la figura 1.

Pregunta 14

Qüestió

Perquè els resultats de l’antibiograma siguin fiables, la Marta ha de controlar molt bé les condicions de l’experiment. Per això cal que...
(Hi ha dues respostes correctes.)

Respostes

a. afegeixi, per a cada antibiòtic, la concentració a la qual es coneix que és efectiu.

b. afegeixi els diferents antibiòtics en diferents moments al llarg de l’experiment.

c. incubi l’experiment a una temperatura de 10 ºC.

d. incubi l’experiment a una temperatura de 37 ºC.

Realimentació

Pregunta 15

Qüestió

5 Per què la Marta ha fet un cultiu sense antibiòtic en aquest experiment (figura 1, placa A)?
(Només hi ha una resposta correcta.)

Respostes

a. Per fabricar l’antibiòtic necessari per combatre aquest bacteri.

b. Per disposar de colònies d’Enterobacter aerogenes suficients per a futurs estudis.

c. Per assegurar-se que, en les condicions en què es duu a terme l’experiment, el bacteri Enterobacter aerogenes creix.

d. Per assegurar-se que, en les condicions en què es duu a terme l’experiment, el bacteri Enterobacter aerogenes no creix.

Realimentació

Pregunta 16

La Marta ha provat 8 antibiòtics diferents, esperant trobar-ne algun que sigui efectiu per tractar la infecció del conill. L’eficàcia d’un antibiòtic es mesura a partir de la inhibició que provoca sobre el creixement bacterià, tal com es veu a la figura 1, placa B. Quin dels 8 antibiòtics que es mostren a la placa B escollirà la Marta per al tractament del Mómosi? Justifica la teva resposta.

Pregunta 17

Qüestió

La Marta comenta al Daniel que haurà d’administrar un antibiòtic al Mómosi durant un mes. En Daniel queda sorprès i diu a la Marta: Ostres! Això és molt de temps! Quan vegi que millori, puc deixar de donar-li, oi? No! li respon la Marta . Has de fer-li tot el tractament que t’he indicat! Que no has sentit parlar dels bacteris resistents? Què vol dir exactament la Marta amb això dels bacteris resistents? Són bacteris que...
(Només hi ha una resposta correcta.)

Respostes

a. no es veuen afectats pels antibiòtics que s’utilitzen normalment.

b. creixen de manera descontrolada en qualsevol condició.

c. costen poc d’eliminar quan produeixen una infecció.

d. són molt sensibles a qualsevol tipus d’antibiòtic.

Realimentació

Pregunta 18

Qüestió

L’antibiòtic ve presentat en un envàs en forma de pols. 1 g de l’antibiòtic s’ha de dissoldre fins a obtenir un volum de 20 mL de solució. La Marta explica al Daniel que ha d’administrar al Mómosi cada dia 0,6 mL de la solució d’antibiòtic, durant 30 dies, utilitzant xeringues orals.Quina massa d’antibiòtic s’administra al conill durant tot el tractament?
(Només hi ha una resposta correcta.)

El gràfic següent mostra la variació de la massa d’antibiòtic segons el volum de solució:

Respostes

a. 0,6 g

b. 0,9 g

c. 1,2 g

d. 1,8 g

Realimentació

Pregunta 19

Qüestió

9 La Marta explica al Daniel que l’antibiòtic es fa malbé (es degrada) en funció de la temperatura, entre d’altres motius. Així doncs, Marta, si la temperatura augmenta, l’antibiòtic es farà malbé abans va dir el Daniel. D’acord amb la informació del gràfic següent, l’afirmació del Daniel és correcta?
(Només hi ha una resposta correcta.)

Respostes

a. Sí, a la temperatura més alta el percentatge degradat és major.

b. No, l’estabilitat de l’antibiòtic no varia amb la temperatura.

c. Només és correcta entre les 8 h i les 16 h.

d. Només és correcta entre les 16 h i les 24 h

Realimentació